Φορέας υποδοχής

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (ΙΕΤ) http://www.rpi.gr/ αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών συμπληρωματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσιογράφων και των υπόλοιπων επαγγελματιών στον χώρο των ΜΜΕ, με έμφαση στον Τύπο της περιφέρειας.
Πρόκειται για το μοναδικό ινστιτούτο συνεχιζόμενης κατάρτισης στην Ελλάδα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο έχει δημιουργηθεί από μια επαγγελματική δημοσιογραφική ένωση, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων.
Ταυτοχρόνως το ΙΕΤ μεσοπρόθεσμα θα αναπτύξει δράσεις στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και ιδιαιτέρως στις μελέτες που αφορούν την ιστορία, και τις προοπτικές ανάπτυξης του επαρχιακού τύπου στην Ελλάδα και όχι μόνο.
Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου έχει ήδη συνεργαστεί με ομοειδή ινστιτούτα του εξωτερικού και πανεπιστημιακά τμήματα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρώπης ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κατάρτιση και έρευνα.

The Regional Press Institute (RPI) is an innovative initiative which aims to meet the needs for further education and training of journalists and other professionals in the media, with emphasis on the regional press.
It is the only nonprofit institute of continuing education of journalism in Greece, which has been created by a professional union of journalists, the Daily Regional Newspapers Association.
The Institute also aims to develop actions in the field of applied research, particularly in the areas of the history and development of the regional press in Greece as well as abroad.
The Institute has already collaborated with similar foreign institutes and university departments of journalism and media in Greece and other European countries with a view to more effective training and research.